กลับไปหน้าหลักเวปบอร์ด

คำถาม เรื่องขนาดของภาพ
ถ้าตัวอักษรเล็กไป ก็ใช้ปุ่มปรับขยาย ภาพของบราวเซอร์นะครับ
โดย admin 0000-00-00 00:00:00

คำตอบ : login ก่อนถึงจะตอบได้